Obavijest o obvezi dostave Izvješća o provedbi gospodarskih programa

Sukladno čl. 38. st. 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.) propisano je da Zakupnik je dužan jedinici lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi podnositi godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa i to svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu.
Obrazac Izvješća za 2023. godinu koji je propisan Pravilnikom iz čl. 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu nalazi se ispod ove objave gdje ga možete preuzeti.
Kada obrazac Izvješća ispunite molimo Vas da ga dostavite u Općinu Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač.

Svi zakupci poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lukač su obvezni postupiti po gore navedenim odredbama, u slučaju ne postupanja po navedenoj odredbi, Općina Lukač zatražit će inspekcijski nadzor radi kontrole provedbe Gospodarskih programa.

Napominjemo da je odredbom članka 43. stavak 4. Zakona propisano da je neostvarivanje ciljeva gospodarskog programa koji čini sastavni dio Ugovora o zakupu jedan od razloga za raskid Ugovora.

Obazac izvješća o ispunjavanju ciljeva gospodarskog programa za zakup poljoprivrednog zemljišta