Obavijest sudionicima javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Općina Lukač obavještava sudionike Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lukač od 03. ožujka 2022. godine da je Općinsko vijeće na 30. sjednici održanoj 20. svibnja 2024. godine donijelo Odluku o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lukač KLASA: 320-01/23-01/58, URBROJ: 2189-4-01-23-01 od 30. ožujka 2023. ( »Službeni vjesnik«, broj 2/23) i Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lukač KLASA: 320-01/23-01/58, URBROJ: 2189-4-01-23-4 od 04. svibnja 2023. (, »Službeni vjesnik«, broj 3/23), temeljem pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lukač na 25 i 5 godina koji je objavljen 03.03.2022.godine na službenim stranicama i oglasnoj ploči Općine Lukač.

Općinsko vijeće donijelo je i novu Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lukač KLASA : 320-01/23-01/58, URBROJ : 2189-4-01-24-26 od 20.05.2024. godine.

Oluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Lukač

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup PZ u vlasništu RH