Jedinstveni upravni odjel

DIJANA KATALINIĆ bacc. admin. publ.
Pročelnica

Tel: 033/739-126
Fax: 033/739-076
dijana@opcina-lukac.hr

DANIJELA MIOLJEVIĆ
Administrativni tajnik

Tel:033/739-126
Fax:033/739-076
danijela@opcina-lukac.hr

MELITA NJEGIĆ
Administrativni referent

Tel:033/739-126
Fax:033/739-076
melita@opcina-lukac.hr

VALERIJA IVOŠ
Računovodstveni referent

Tel:033/739-126
Fax:033/739-076
valerija@opcina-lukac.hr

ZLATA KALIĆ
Računovodstveni referent

Tel:033/739-126
Fax:033/739-076
zlata@opcina-lukac.hr

Robert Teskera
komunalni redar broj
099 496 8313
komunalni-redar@opcina-lukac.hr

ANA CVIŠIĆ
spremačica