Kontakt

OPĆINA LUKAČ

LUKAČ 50
33406 LUKAČ

Telefon: 033 739 126
Fax: 033 739 076
e-mail: opcina-lukac@opcina-lukac.hr
web: www.opcina-lukac.hr

E-mail za pritužbe i pohvale rada Općine:  opcina-lukac@opcina-lukac.hr

M.B. 2563347
OIB : 728 313 932 91
IBAN: HR9624120091824500006

Radno vrijeme Općine Lukač
Radnim danima 07: 00-15:00