Način zbrinjavanja otpada

U CILJU EDUKACIJE STANOVNIŠTVA I PODIZANJE EKOLOŠKE SVIJESTI ŽELIMO VAS INFORMIRATI O NAČINIMA ZBRINJAVANJA OTPADA

 

Neupotrijebljene lijekove (tablete, kreme, medicinske tekućine, inhalacijske pumpice) medicinske igle i slična pomagala (dijabetičara)odnesite u ljekarne zbog zbrinjavanja na propisan način;

Ambalažu od pesticida– kontaktirati proizvođača ili prodavača koji će dati uputu za sabirna mjesta;

Razvrstavanje kućnog otpada– u predviđene spremnike na javnim površinama u svakom općinskom naselju (staklo, plastika i papir, a u naselju Lukač i tekstil), kao i na kućnom pragu (papir i plastika) u za to predviđene PVC vreće koje se organizirano sakupljaju i odvoze prema planu jednom mjesečno;

Odvoz fekalija i gnojnica životinjskog porijekla– preporuča se kad meteorološki uvjeti dozvoljavaju ili u što kraćem roku po ispuštanju na poljoprivredne površine nakon čega slijedi zaoravanje; voziti ih na predviđena mjesta, što dalje od kućanskih objekata; nikako ispuštati u odvodne kanale!

Načinite vlastito komposište– biorazgradivi otpad iz kućne upotrebe odlagati u pravilno ograđen prostor; velike količine granja mogu se odvesti na odlagalište tvrtke Flora

Prostor okućnice– držati urednim (radi smanjenja množenja glodavaca i štetočina) i pridržavati se uputa za njihovo suzbijanje i provođenjem mjera deratizacije;

Električni i elektronički otpad –  u što svrstavamo: Hladnjake, Ledenice, Strojevi za pranje rublja i suđa, kuhinjske peći, električne štednjake, mikrovalne uređaje, električke uređaje za grijanje, električne radijatore, ventilatore, klima-uređaje, usisavače, glačala, tostere, aparate za kavu, fenove, računala, fakseve, kopirke, skenere, telefone, mobitele, radio i TV aparate, snimače, video igrice, HiFi uređaje, sva rasvjetne tijela, bušilice i sve električne (i na baterije) alate.  Odvoz elektroničkog  otpad možete prijaviti na besplatni broj 0800 444110 te će djelatnici tvrtke Flora VTC besplatno zbrinuti Vaš otpad u dogovorenom terminu.

Glomazni otpad: Prema rasporedu odvoza tvrtke Flora VTC

Animalni otpad – Besplatan poziv na broj 072/500-605  Tvrtka Agroproteinka besplatno odvozi Vaš animalni otpad u najkraćem mogućem roku

Građevinski otpad (šuta, razni betoni) – Na području Općine Lukač, u Gornjem Bazju nalazi se mjesto za odlaganje građevinskog otpada ( čista šuta, crijep, betonski dijelovi, bez željeznih ili drvenih dijelova), potrebno je kontaktirati komunalnog redara kako bi provjerio otpad koji dovozite.

Dobrim primjerima– najmlađima usaditi dobre navike kao zalog zdravog življenja.