O vrtiću

 

Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje prvi je od jedanaest vrtića koji je otvoren na području Virovitičko – podravske županije, a gradio se sredstvima Ministarstva poljoprivrede. Općina Lukač, 30. svibnja 2019. godine donosi odluku o osnivanju  javne ustanove – Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje,  čija je osnovna djelatnost predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi. Projekt izgradnje vrtića sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Svećano otvorenje Vrtića bilo je 4.veljače.2020. godine, a dan ranije vrtić je otvorio svoja vrata za djecu koja su s nestrpljenjem čekala polazak u vrtić. Bio je to povjesni dan za djecu, roditelje i stanovnike Općine Lukač. Prostor vrtića je suvremeno  i moderno opremljen, te omogućava djeci razvijanje sposobnosti i kreativnosti te siguran i ugodan boravak.

 

Unutarnji i vanjski prostor vrtića

Dječji vrtić Bubamara u Gornjem Bazju, smješten je u novom prostoru čiji prostorni i tehnički uvjeti zadovoljavaju čl.43. Državnog pedagoškog standarda. Zgrada dječjeg vrtića ima ukupno neto površinu od 490,36 m2, a sastoji se od prizemnog unutarnjeg prostora.

Unutarnji prostor obuhvaća sljedeće prostorije:

 • sanitarije roditelja i posjetitelja
 • trijaža
 • višenamjenski prostor
 • spremište rekvizita. i didaktičke opreme.
 • spremište vanjskih igrališta
 • garderoba vrtićke grupe
 • dnevni boravak vrtićke grupe  – natkrivena terasa
 • sanitarni blok
 • garderoba jasličke grupe
 • dnevni boravak jasličke grupe
 • natkrivena terasa jaslica
 • sanitarni čvor pristupačan s igrališta
 • hodnik
 • kabinet odgajatelja i ravnatelja
 • sanitarije odgajatelja i pomoćnog osoblja
 • spremačica
 • distribucijska kuhinja
 • energetsko-tehnički blok

Vanjski prostor oko samog objekta ograđen je te predviđen za vanjske aktivnosti djece. Vanjski je prostor zatravljen i opremljen igralima za djecu .

 

PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA GORNJE BAZJE

U planiranju rada dječjeg vrtića Bubamara u Gornjem Bazju polazište nam je dijete, njegove razvojne potrebe, interesi i želje.

 

Ciljevi programa su:

 • stvaranje, poticanje i daljnje njegovanje svih pozitivnih čimbenika u djetetovu životu, poštujući:
 • humanistički pristup i priznavanje prioriteta zakonitostima i suvremenim znanstvenim   spoznajama o razvoju djeteta,
 • provođenje programa u neautoritarnoj, demokratskoj okolini i odnosima, kako u obitelji, tako i u institucionalnom smislu,
 • unapređivanje kvalitete djetetova života u cjelini i razvijanje individualnih mogućnosti djeteta što obuhvaća očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u sklad sa suvremenim znanstvenim, spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima.

 

Boravak djeteta u dječjem vrtiću svakom će djetetu omogućiti razvijanje sposobnosti i kreativnost kroz osmišljen cjelodnevni program u kojem se djetetu u pedagoški osmišljenom okruženju i uz stručnu pomoć odgojitelja omogućuje aktivnost i igra prilagođena njegovim potrebama.

U okviru djelatnosti Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje provodi se redoviti desetsatni  program, odnosno cjelodnevni boravak djece u vrtiću, a ostvaruje se  program odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djece i zahtjevima roditelja, program predškolske, te drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

S ciljem očuvanja posebnosti i individualnosti, razvojem emocionalne i socijalne  inteligencije razvijat će sposobnost svakog pojedinca, svakodnevno učiti djecu, ali i od djece kako biti siguran u sebe, sretan, hrabar i samostalan te uživati u igri, druženju i učenju.

 

U Dječjem  vrtiću Bubamara Gornje Bazje ostvaruje se:

 • desetsatni primarni program predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđen na temelju prijavljenih potreba roditelja za djecu od navršene 1 godine života do godine prije polaska u školu.
 • program predškole za djecu koja nisu polaznici vrtića

 

Cjelodnevni  desetsatni program provodi se od 6:00h – 16:00h.

U pedagoškoj godini 2021./22. vrtić pohađa 42. djece raspoređeno u dvije odgojne skupine

 • mješovita jaslička skupina „Duge“
 • mješovita vrtićka skupina „Ježići“.

 

Naša vizija – biti vrtić u kojem djeca žele boraviti, koji zadovoljava sve dječje potrebe, biti dječja kuća radosnog odrastanja.

 

Naša misija – profesionalni pristup ranom odgoju i obrazovanju kao prvom dijelu i temelju odgojno-obrazovnog sustava,  uvažavajući zadovoljavanje svih dječjih potreba te utjecati na razvoj roditeljskih kompetencija.

 

TIJELA VRTIĆA

 

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana. Tri člana Upravnog vijeća imenuje osnivač , jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluge, a jednog člana bira se iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.

 

Odgojiteljsko vijeće

 Stručno tijelo u  Dječjem vrtiću je Odgojiteljsko vijeće. Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program odgoja u Dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće uz poslove za koje je ovlašteno zakonom, obavlja slijedeće:

 • sudjeluje u izradi plana i programa rada vrtića
 • prati ostvarivanje programa
 • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada i promiče stručni rad
 • predlaže nabavu potrebne opreme i pomagala
 • Djelokrug rada Odgojiteljskog vijeća utvrđuje se Statutom

 

Ravnatelj/ica

Ravnatelj/ica je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. Organizira i vodi rad i poslovanje vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vrtića, odgovara za zakonitost rada vrtića.