Odluka o komunalnom redu

Na temelju odredbe članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:68/18. i 110/18.) i odredbe članka 30. Statuta Općine Lukač („Službeni vjesnik Općine Lukač“ broj:1/13,1/14 i 1//18.) Općinsko vijeće Općine Lukač na 21. sjednici održanoj dana 30.05.2019. godine, donosi ODLUKU O KOMUNALNOM REDU OPĆINE LUKAČ. Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Lukač. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Lukač, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Odluka o komunalnom redu

Odluka o prekopima javnih površina