Odluka o načinu i uvjetima držanja životinja

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) i članka 30. Statuta Općine Lukač (Službeni vjesnik „Općine Lukač br. 1/13,1/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Lukač na 8. sjednici, održanoj .27.03.2018. donosi odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Lukač.

Odluka o načinu i uvjetima držanja kućnih ljubimaca