PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA GORNJE BAZJE

U planiranju rada dječjeg vrtića Bubamara u Gornjem Bazju polazište nam je dijete, njegove razvojne potrebe, interesi i želje.

Ciljevi programa su:

  • stvaranje, poticanje i daljnje njegovanje svih pozitivnih čimbenika u djetetovu životu, poštujući:
  • humanistički pristup i priznavanje prioriteta zakonitostima i suvremenim znanstvenim   spoznajama o razvoju djeteta,
  • provođenje programa u neautoritarnoj, demokratskoj okolini i odnosima, kako u obitelji, tako i u institucionalnom smislu,
  • unapređivanje kvalitete djetetova života u cjelini i razvijanje individualnih mogućnosti djeteta što obuhvaća očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u sklad sa suvremenim znanstvenim, spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima.

Boravak djeteta u dječjem vrtiću svakom će djetetu omogućiti razvijanje sposobnosti i kreativnost kroz osmišljen cjelodnevni program u kojem se djetetu u pedagoški osmišljenom okruženju i uz stručnu pomoć odgojitelja omogućuje aktivnost i igra prilagođena njegovim potrebama.

U okviru djelatnosti Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje provodi se redoviti desetsatni  program, odnosno cjelodnevni boravak djece u vrtiću, a ostvaruje se  program odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djece i zahtjevima roditelja, program predškolske, te drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

S ciljem očuvanja posebnosti i individualnosti, razvojem emocionalne i socijalne  inteligencije razvijat će sposobnost svakog pojedinca, svakodnevno učiti djecu, ali i od djece kako biti siguran u sebe, sretan, hrabar i samostalan te uživati u igri, druženju i učenju.

U Dječjem  vrtiću Bubamara Gornje Bazje ostvaruje se:

  • desetsatni primarni program predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđen na temelju prijavljenih potreba roditelja za djecu od navršene 1 godine života do godine prije polaska u školu
  • program predškole za djecu koja nisu polaznici vrtića

Cjelodnevni  desetsatni program provodi se od 6:00h – 16:00h

U pedagoškoj godini 2021./22. vrtić pohađa 42. djece raspoređeno u dvije odgojne skupine

  • mješovita jaslička skupina „Duge“
  • mješovita vrtićka skupina „Ježići“

Naša vizija – biti vrtić u kojem djeca žele boraviti, koji zadovoljava sve dječje potrebe

– dječja kuća radosnog odrastanja

Naša misija – profesionalni pristup ranom odgoju i obrazovanju kao prvom dijelu i temelju odgojno-obrazovnog sustava,  uvažavajući zadovoljavanje svih dječjih potreba te utjecati na razvoj roditeljskih kompetencija