Vijećnici

Načelnik: Đuro Bukvić

Općinsko Vijeće Općine Lukač

Josip Kučan HDZ

Stjepan Ivšić HDZ

Tomislav Živković HDZ

Ivica Ponediljak HDZ

Kristina Kucljak HDZ

Josip Bajer HDZ

Stjepan Lacko HDZ

Darko Orač HDZ

Ružica Čordaš HDZ

Ivana Sambol SDP

Ljiljana Bukvić HSU

Marijan Moslavac HSS

Ivan Mareković

Marko Medić

 

 

Na temelju članka 4. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), Općina Lukač  na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis udjela članova Općinskog vijeća Općine Lukač u vlasništvu poslovnog subjekta, kako slijedi:

 

Popis udjela članova Općinskog vijeća Općine Lukač u vlasništvu poslovnih subjekata

 

 

R.br. Ime i prezime vijećnika/ce Naziv poslovnog subjekta Pravni oblik poslovnog subjekta OIB poslovnog subjekta Sjedište poslovnog subjekta % udjela u vlasništvu
1. STJEPAN IVŠIĆ OPG STJEPAN IVŠIĆ OPG 69060554359 Gornjac 31 , Dugo Selo Lukačko 100%
2. IVICA PONEDILJAK OPG IVICA PONEDILJAK OPG 202792229421 S.Radića 62, Turanovac 100%
3. JOSIP BAJER

OPG BAJER JOSIP

ARTOS D.O.O.

OPG

D.O.O.

52844384920

8903876152

Lukač 94

Lukač 94 a

100%

50%

4. JOSIP KUČAN OPG KUČAN JOSIP OPG 26449734712 Matije Gupca 36, Turanovac 100%
5. MARIJAN MOSLAVAC OPG MOSLAVAC OPG 35738636965 I.G.Kovačića 23, Turanovac

100%