Asfaltiranje staza na grobljima u općini Lukač

Nakon izrade katastra groblja Općina Lukač izradila je projekte svih staza na grobljima Općine Lukač te je krenulo njihovo uređenje i asfaltiranje. Prvo u nizu uređenja i asfaltiranja je groblje u naselju Turanovac. Radove izvode Ceste d.o.o Bjelovar, a vrijednost radova je cca 100.000,00 kn. U narednom periodu u planu je nastavak radova uređenja staza i asfaltiranje i na drugim grobljima u Općini Lukač.