Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Dijana Katalinić
Tel: 033/739-126
Fax: 033/739-076
e-mail: ana@opcina-lukac.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Lukač uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15.).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Lukač. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

na adresu OPĆINA LUKAČ, LUKAČ 50, 33406 LUKAČ

na broj fax-a: 033/739-076

elektroničkom poštom na: ana@opcina-lukac.hr

ili donijeti osobno u pisarnicu Općine, radnim danom od 07.00 do 15:00 sati


 

Upitnik za samoprocjenu – OPĆINA LUKAČ

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ispravak informacije

Žalba protiv rješenja – pristup informacijama

Žalba protiv rješenja – ponovna uporaba informacija

Žalba – Šutnja uprave – ponovna uporaba informacija

Odluka o visine naknade

 


 


    Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13)

    Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 172/03)

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama(NN 144/10)

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-292/2011 od 23 ožujka 2011. (NN 37/11)

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 77/11)