Izgradnja makadamskim cesta na području općine

S ciljem izgradnje makadamskih cesta i ravnanjem zemljanih putova koje se financira sredstvima od zakupa poljoprivrednog zemljišta, Općina Lukač nastoji urediti sve ceste i puteve na svom području. Do sad je izgrađeno oko 20 kilometara, a samo ove godine izgrađeno je 6 kilometara makadamskih cesta u što je utrošeno oko 9000 kubnih metara kamene mješavine, a iskopani su i uređeni usputni odvodni kanali, te uređeno i oko 100 kilometara poljskih putova u svim naseljima na području općine Lukač. Cilj je svake godine izgraditi pet do 6 kilometara makadamskih cesta da bi u dogledno vrijeme rješavanjem imovinsko pravnih odnosa stekli preduvjete za aplikaciju prema fondovima EU, da kada budu raspisani natječaji, postoje sve pred radnje za buduće asfaltiranje pripremljenih cesta u svim poljima u općini Lukač. (www.icv.hr)