Općina Lukač 2015. završit će u suficitu za više od milijun kuna

Na 23. sjednici Općinskog vijeća općine Lukač zbog poravnanja prihodovne i rashodovne strane donesen je II. rebalans proračuna za 2015. godinu. Proračun za 2015. godinu smanjen je za 700.000 kuna te sada iznosi 8.080.000 kuna. Do smanjenja proračuna je došlo zbog projekata koji su aplicirani prema Republici Hrvatskoj, a nisu realizirani. Također, donesen je proračun općine za 2016. godinu s projekcijama proračuna za 2017. i 2018. godinu. Proračun za 2016. godinu iznosit će 7.750.000 kuna. Projekcija proračuna za 2017. godinu planirana je u iznosu od 5.850.000 kuna, dok je projekcija za 2018. godinu planirana u iznosu od 5.870.000 kuna. Inače, Općina Lukač će 2015. godinu završiti u suficitu za više od milijun kuna.
Također, analizirane su i donesene odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine, kao i odluka provedbenog plana unapređenja zaštite od požara.