Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Lukač

Odlukom Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Lukač, donijete na temelju članka 2. Odluke o javnim priznanjima općine Lukač ( “Službeni vjesnik” općine Lukač broj 3/96 i 5/09), a povodom nadolazećeg Dana općine Lukač svetog Luke , koji se slavi 18.10.2016. godine raspisuje se poziv za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu priznanja općine Lukač.
Rok za dostavu prijedloga je 09.09.2016. godine, a prijedlozi koji stignu nakon proteka roka neće se razmatrati.

Javna priznanja – dopis