Javni poziv za upis djece u program predškolskog odgoja i naobrazbe općine Lukač za pedagošku godinu 2016./ 2017.

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA GORNJE BAZJE
Gornje Bazje 131, 33406 Lukač
Tel:033/786-150

U Gornjem Bazju 19. rujna 2016. godine

Temeljem članka 23. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07. i 94/13.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/08. i 90/10.) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.), Školski odbor Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE OPĆINE LUKAČ za pedagošku godinu 2016./ 2017.

Školski odbor Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje objavljuje javni poziv za upis djece u:

Program predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lukač za djecu rođenu od 1. 4. 2010. godine do 31. 3. 2011. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškolskog odgoja i naobrazbe. Program predškole obveza je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Pohađanje predškole je besplatno te će se odvijati od listopada 2016. do svibnja 2017. godine u prostorima PŠ Lukač.

Upis u Program predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lukač obavit će se na prvom roditeljskom sastanku koji će se održati 30. rujna 2016. godine u 17 sati u prostorijama Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje. Na roditeljski sastanak doći bez djece. U slučaju nemogućnosti dolaska na roditeljski sastanak molimo kontaktirati tajništvo škole na telefonski broj 033/786-150.

Uz zahtjev koji se popunjava na roditeljskom sastanku potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete,
presliku osobnih iskaznica roditelja.

*Mogućnost kopiranja dokumenata u Školi za vrijeme Roditeljskog sastanka

Skip to content