JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Lukač

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12 i 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Lukač za 2016. godinu od 11.12.2015. godine, načelnik Općine Lukač raspisuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Lukač

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

– Viši referent – 1 polaznik/ca

Uvjeti:

1. Viši referent
– VŠS -stručni prvostupnik javne uprave

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Lukač