Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Lukač

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 413/25 (z.k.413/22) u k.o. Dugo Selo Lukačko, oranica,
površine 0,1259 ha,tržišna cijena iznosi 4.406,63 kn.
k.č.br. 413/9 u k.o. Dugo Selo Lukačko, oranica,
površine 0,1288 ha,tržišna cijena iznosi 4.508,13 kn.

Obavijest