Strategija razvoja Općine Lukač – poziv na javnu raspravu

Općina Lukač krenula je u izradu Strategije razvoja Općine Lukač za razdoblje do 2020.godine, koja je temeljni strateški razvojni dokument Općine i izradom kojega će biti određen smjer razvoja Općine do 2020. godine, te će se definirati potencijali i mogućnosti, ciljevi i prioriteti razvoja cijelog prostora Općine. Strategija će biti podloga i osnova za nominiranje projekata Općine, privatnih poduzetnika i OPG-ova za EU izvore financiranja projekata.

Nakon izrade nacrta, provedene strateške procjene ( postupak screeninga), otvorena je javna rasprava na nacrt Strategije razvoja Općine Lukač za razdoblje do 2020. godine, a traje od 25.01.2017. do 25.02.2017. godine.

Prijedlozi, sugestije i primjedbe mogu se uputiti za vrijeme trajanja javne rasprave pismeno na adresu Općina Lukač , Lukač 50, 33406 Lukač, poštom ili osobno, te putem e-mail adrese ana@opcina-lukac.hr

Zahvaljujemo Vam na suradnji.

Obavijest o provođenju Javne rasprave Strategije razvoja Općine Lukač za razdoblje do 2020. godine

Nacrt Strategije razvoja Općine Lukač za razdoblje do 2020. godine

Obrazac za prijedloge