Poziv vlasnicima o lokacijama na kojima se nalazi azbest na području Općine Lukač

Sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16) pozivamo sve vlasnike, korisnike građevina na kojima se nalazi azbest, da dostavite podatke o lokacijama građevina na kojima se nalazi azbest, te količinu istoga.

Molim podatke dostaviti do 30.04. 2017. godine.

Prikupljeni podaci će se proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u cilju što učinkovitijeg sakupljanja i zbrinjavanja azbestnog otpada na području Općine Lukač.

Prijavu nekretnina možete obaviti putem OBRASCA na Službenoj stranici Općine Lukač

• opcina-lukac.hr, te poslati na mail: ana@opcina-lukac.hr ili osobnim dolaskom u Općinu Lukač

Obrazac prijave – PODACI O OBJEKTIMA – AZBEST