Poziv za upis djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Bubamara Gornje Bazje

foto: K. Toplak

Na temelju članka 23.a) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13. i 98/19 i 57/22.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08. i 90/10.), članka 11. Pravilnika o kriterijima za upis djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje na svojoj 26. sjednici održanoj dana 12.rujna 2022. godine, objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2022./2023.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje objavljuje javni poziv za upis djece u Program predškole za djecu rođenu od 01. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine.

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u DV Bubamara Gornje Bazje, na upis djece u Program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u Osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i besplatan je…

Podnošenje Zahtjeva za upis djece u program predškole provoditi će se zaprimanjem zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom  od 13. 9.2022. do zaključno 20. 9.2022. godine u Dječjem vrtiću Bubamara Gornje Bazje.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje te na Internetskoj stranici Općine Lukač – www.opcina-lukac.hr

Uz zahtjev za upis u Program predškole potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
  • Preslike osobnih iskaznica roditelja
  • Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju
  • Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu
  • Knjižica cijepljenja djeteta – preslika

Ostale obavijesti vezane uz datum održavanja roditeljskog sastanka, te datum početka održavanja programa predškole Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje objavit ća na Internet stranici vrtića te na Internet stranici Općine Lukač www.opcina lukac.hr

PROGRAM PREDŠKOLE – JAVNI POZIV

Zahtjev za upis u DV Bubamara