Obavijest o Upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje za pedagošku godinu 2023./2024.

Inicijalni upitnik za upis djeteta u vrtić

Obavijest za upis djece u DV Bubamara Gornje Bazje za pedagošku godinu 2023.-2024.

ODLUKA O NAČINU I KRITERIJIMA

Odluka o upisu djece u DV Bubamara Gornje Bazje 2023-2024

Plan upisa 2023-2024

Zahtjev-za-upis