NATJEČAJ za obavljanje poslova za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07., 94/13  i 98/19,57/22.), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Bubamara Gornje Bazje na svojoj 43. sjednici održanoj 2.8.2023.godine objavljuje

N A T J E Č A J za obavljanje poslova za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

2 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Natječaj za odgojitelja na neodređeno-2 izvršitelja