OPĆINA LUKAČ – ISPLATA USKRSNICE UMIROVLJENICIMA

Općina Lukač i ove godine nastavlja sa „ tradicijom „ isplate Uskrsnica umirovljenicima sa područja Općine Lukač, isplata će se vršiti u tri platna razreda gdje će umirovljenici sa mirovinom do 150,00 eura  dobiti 50,00 eura, sa mirovinom od 150,00 – 330,00 eura iznos od 40,00 eura te sa mirovinom od 330,00 – 465,00 eura iznos od 20,00 eura.

Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Lukač za 2024. godinu.

Isplata Uskrsnica vršit će se u periodu od 11.03. – 15.03.2024. godine od 9,00 – 14,00 sati u  Općini Lukač, Lukač 50.

Molimo sve umirovljenike da ponesu odrezak od mirovine za siječanj ili veljaču 2024. godine i osobnu iskaznicu.